หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ออกเสียงประชามติ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีสิทธิออกเสียงประชามติ ไปสิทธิออกเสียง ณ หน่วยออกเสียงที่ท่านมีรายชื่อ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
  ส่ง 14 ก.ค. 2559 04:53 โดย โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ชัยภูมิเขต 1
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าบรมชินีนาถฯ
  ส่ง 23 ก.ค. 2559 07:16 โดย โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ชัยภูมิเขต 1
 • กิจกรรมวันเข้าพรรษา เนื่องในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านโนนม่วงจึงจัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยได้มีการรวบรวมปัจจัยเงินทำบุญจากนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน มีการถวายเทียนพรรษา จัตุปัจจัยต่างๆ แด่พระภิกษุสงฆ์ในวัดโนนม่วงสาลีธรรม วัดหนองไม้แก่น และวัดหนองโกทอง
  ส่ง 23 ก.ค. 2559 06:48 โดย โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ชัยภูมิเขต 1
 • พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญานตน         เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำเจา ได้จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญานตนขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ สนานกีฬาโรงเรียนบ้านลาดชุมพล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือไทย โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมด 11 โรงเรียน 
  ส่ง 3 ก.ค. 2559 05:02 โดย โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ชัยภูมิเขต 1
 • อบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด ทำดีให้พ่อเห็น โรงเรียนในกลุ่มเจาทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนม่วง โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม โรงเรียนบ้านเจาทอง โรงเรียนบ้านลาดชุมพล และโรงเรียนบ้านนาอุดม ได้จัดโครงการการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด ทำดีให้พ่อเห็น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.เจาทอง ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 ณ วัดห้วยหินฝน อ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
  ส่ง 3 ก.ค. 2559 05:04 โดย โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ชัยภูมิเขต 1
 • ตรวจสุขภาพนักเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ออกตรวจสุขภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านโนนม่วง โดยมีการตรวจสุขภาพฟัน สุขภาพช่องปาก ทดสอบสายตา และฉีดวัคซีนป้องกันโรค
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 06:03 โดย โรงเรียนโนนม่วง สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวงานราชการ